โปรโมชั่น

ทริปท่องเที่ยวอิตาลี

 

ตีตั๋วเที่ยวอิตาลีง่าย ๆ สำหรับสมาชิก Ultima Life

ทริปท่องเที่ยวอิตาลี - โรม ปิซ่า เวนิส เวโรน่า มิลาน

ทำอย่างไรจึงมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นนี้

- ทำรายได้ Balance (Weak Strong 10%)

- ทุก 2,000 บาท ได้รับ 1 คะแนนท่องเที่ยว

- สะสมครบ 200 คะแนนท่องเที่ยว ได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง

- สะสมครบ 400 คะแนนท่องเที่ยว ได้รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง

* หมายเหตุ  1 รหัสสมาชิก รับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

 

เงื่อนไข และคุณสมบัติของสมาชิกผู้ร่วมโปรโมชั่น

- ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องเป็นสมาชิกตำแหน่ง Diamond เท่านั้น

- ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ต้องรักษายอดเพื่อเก็บคะแนนท่องเที่ยวในแต่ละเดือน

- ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น  50 คะแนนไปแล้ว สามารถสะสมโปรฯ ยุโรปเพิ่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับตั๋วโปรโมชั่นนี้

- ผู้ร่วมโปรโมชั่นท่องเที่ยว ถ้ารับตั๋วญี่ปุ่น 100 คะแนนไปแล้ว สามารถสะสมโปรฯ ยุโรปเพิ่มอีก 150 คะแนน เพื่อรับตั๋วโปรโมชั่นนี้

* หมายเหตุ ทริปท่องเที่ยวนี้เดินทางประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2563