เกี่ยวกับเรา

Ultima Life by DOD Biotech

 

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจะทะเบียนชำระแล้ว 205,000,000 บาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี พ.ศ. 2557

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง เพื่อจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป โดยเริ่มการผลิตในรูปแบบการรับจ้างพัฒนา และผลิต (ODM) ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากับผู้ลงทุน คิดค้น และพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการจดแจ้งเลขสารบบบนอาหารของ อย. ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา

เราเปิดตัวธุรกิจเครือข่ายมิติใหม่ภายใต้ชื่อ Ultima Life เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาธุรกิจออนไลน์ เป็นทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่ในการสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด และยั่งยืนไปกับอัลติม่า ไลฟ์ ด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ และระบบแผนการตลาดที่นำสมัย พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เทคโนโลยี Product talk ที่ตัวกล่องสินค้าใช้แสกน AR แนะนำผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง มีทีมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทั้งใน และนอกประเทศ ที่คอยดูแลขั้นตอนการผลิต, คิดค้นผลิตภัณฑ์ พัฒนา และทดสอบ จนได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ส่วนในด้านการตลาด การทำธุรกิจ ก็มีระบบ Ultimatrix ที่เป็นตัวช่วยให้สมาชิกทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

.